بهترین زمان برای عکاسی از نوزاد تازه متولد شده

نوزادان پس از تولد بیشتر طول روز را می خوابند ولی این مسئله به سرعت تغییر می کند و در هفته سوم ساعات بیشتری از روز را بیدار می گذرانند و خواب آنها سبک تر می شود. بنابراین بهترین زمان برای عکاسی 2 هفته اول و بخصوص قبل از 10 روزگی می باشد. البته خواب تنها مسئله مهم نیست نوزادان زیر 10 روز بدلیل حالت آنها در شکم مادر، انعطاف پذیری بسیاری دارند که اجازه می دهد نوزاد به راحتی در ژست موردنظر قرار گیرد ولی بعد از هفته دوم بتدریج ماهیچه ها قوی تر می شوند که این به معنی کم شدن انعطاف نوزاد می باشد. بنابراین بهترین زمان برای گرفتن عکس های زیبا از خواب نوزاد تازه بدنیا آمده 7 تا 10 روزگی می باشد.

Leave a comment

You are commenting as guest.